DRIFTINFO

OSBY | 10 aug - 12 aug

Driftstörning Killeberg och Loshult

10/8 kl.19.05

Felet är nu avhjälpt och vattnet ska vara tillbaka i Killeberg och Loshult. 

 

10/8 kl.18.30

 

På grund av ett strömavbrott har Killeberg och Loshult samhälle varit utan dricksvatten under en tid. Strömmen ska nu vara tillbaka och därmed även vattnet.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med att vattnet kommer tillbaka och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.