DRIFTINFO

OSBY | 05 maj - 07 maj

Stor vattenläcka Lönsboda

Stor vattenläcka Lönsboda

Uppdatering:

Samtliga hushåll i Lönsboda har sedan 14-tiden idag söndag åter vattnet tillbaka efter genomförd reparation. Orsaken till den stora vattenläckan var en gammal PVC 160-ledning som spruckigt.

 

////////////////////////////////////////////

Uppdatering:

Samtliga hushåll i Lönsboda, undantaget 3 hushåll på Skatliden, har nu vattnet åter. Vi har placerat ut en vattentank i anslutning till fastigheterna och kommer påbörja schaktarbeterna i morgon bitti söndag 180506.

 

////////////////////////////////////////////

Stor vattenläcka har inträffat på Skatliden i Lönsboda vid 14-tiden, 180505. Vattenläckan har medfört att Lönsboda f n saknar vatten. Personal är på plats och avhjälpande pågår.