DRIFTINFO

OSBY | 03 nov - 04 nov

Missfärgat vatten Osby

På grund av en vattenläcka i Osby kan abonnenter i västra delarna av tätorten drabbas av missfärgat vatten. 

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.