DRIFTINFO

OSBY | 22 jul - 31 aug

Missfärgat vatten Killeberg/Loshult

Tyvärr har abonnenter i Killeberg tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar. Vi är medvetna om att ledningsnätet inte motsvarar den standard som vi skulle önska och det är något vi arbetar långsiktigt med efter beslutade investeringsplaner.

 

Missfärgningen uppstår då järn och mangan, som avsatts på insidan i vattenledningarna, släpper från ledningen och blandas med vattnet. Detta kan ske av olika orsaker, vattenläckor som medför att vattnet rusar i ledningarna, tillfälliga avstängningarna som gör att vattnet ändrar riktning i ledningssystemet eller större uttag till exempel vid brandbekämpning, påfyllning av pooler med mera.

 

Då grundvattennivåerna för tillfället är låga och tillgången på vatten i Killeberg är begränsad kan vi tyvärr inte genomföra spolningar ute på ledningsnätet som annars är en åtgärd som minskar problemet.

 

Missfärgningen är ofarlig och vi uppmanar drabbade att spola i kallvattenkranen 20-30 minuter.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT