DRIFTINFO

OSBY | 01 apr - 03 apr

Missfärgat vatten

1/4 kl.10.45 

 

Missfärgning av vattnet kan förekomma i Osby efter att en omkoppling skett på vattenledningsnätet på Norra Infartsgatan. Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.