DRIFTINFO

OSBY | 04 maj - 06 maj

Ledningsarbete i Osby

4/5 Kl:14.00 På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby

kommer vattnet att stängas av den 5/5 ca kl 09:30 och beräknas vara tillbaka ca kl 14:00.

Berörda abonnenter är boende på Norra Infartsgatan och Sparvgatan.

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60