DRIFTINFO

OSBY | 29 apr - 30 apr

Ledningsarbete i Osby

29/4 Kl:07.30 På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby , kommer vattnet att stängas av

idag den 29/4 kl 09:30 och beräknas vara tillbaks ca kl 14.

Berörda abonnenter är boende på Göingegatan, Linnéavägen, Norra Infartsgatan och Sparvgatan.

Vatten finns att hämta vid röd brandpost vid Brandstationen.
Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan, 010 - 211 97 60