DRIFTINFO

OSBY | 20 apr - 21 apr

Ledningsarbete i Osby

På grund av ledningsarbeten på Norra Infartsgatan i Osby kommer vattnet att stängas av den 20/4 kl 09:00 till ca kl 14:00.

Berörda abonnenter är boende på Furugatan, Idrottsgatan, Smedjegatan, Fabriksgatan, Klockaregatan, Norra Infartsgatan och Skogsgatan.

Trycklöshet garanteras ej!

Kan vara bra att spola upp vatten för hushållsbehov.
Vatten kan hämtas vid brandpost på Tranegatan.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60