DRIFTINFO

OSBY | 22 nov - 23 nov

Ledningsarbete i Osby

22/11 kl. 8.30

Ett ledningsarbete har utförts på Gunängavägen i Osby under morgonen vilket kan medföra missfärgat vatten. Missfärgningen kan även drabba abonnenter i ett större område än det som varit berört av vattenavstängningen. 

Missfärgningen som är ofarlig beror på att järn och magan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranarna ca 20-30 min.