DRIFTINFO

OSBY | 20 feb - 21 feb

Ledningsarbete i Osby

På grund av ett större ledningsarbete i Osby kan problem med missfärgningar av vattnet förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter

 

Kontaktperson: Jan Gustavsson 010-211 97 60