DRIFTINFO

OSBY | 11 nov - 12 nov

Ledningsarbete i Osby

På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet kan störningar i form av lågt tryck och missfärgat vatten förekomma i följande område:

 

Området kring Bergmansgatan.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11-11                     Kl. 12.00

Slut: 2015-11-11                  ca Kl. 16.00