DRIFTINFO

OSBY | 07 jun - 18 jun

Hög vattenförbrukning Osby

7/6 kl 09.50

För tillfället är vattenförbrukningen hög i stora delar av Osby och framförallt i Killeberg dit vi nu får transportera dricksvatten med tankbil för att klara försörjningen. Vattenverken går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas.

Vi ber därför alla att vara mycket sparsamma med det kommunala vattnet.

I dagsläget misstänker vi inte något läckage men vi tar tacksamt emot tips, exempelvis en vattensamling där det normalt borde vara torrt, eller susande ljud vid vattenmätaren.

Prata gärna med grannar som kanske inte fått del av informationen. Vi är övertygade att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet tills mer normala förhållanden råder. Vattentillgången är allas ansvar.

Tack på förhand!