DRIFTINFO

OSBY | 13 maj - 14 maj

Brand i Osby

På grund av en brand i Osby har man gjort större uttag på ledningsnätet och detta kan medföra missfärgning av vattnet..

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min