DRIFTINFO

OSBY | 01 okt - 15 okt

Bevattningsförbudet upphävt Osby kommun

1/10 kl. 15.30

Bevattningsförbudet som omfattat samtliga delar av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun hävs från och med idag, 1 oktober 2021. Detta kan göras trots fortsatt låga grundvattennivåer i regionen, framförallt i de stora vattenmagasinen, eftersom vattenförbrukningen nu är på en stabil nivå. En nivå som motsvarar våra anläggningars kapacitet.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Osby kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i den allmänna vattenproduktionen.