DRIFTINFO

OSBY | 31 aug - 07 sep

Bevattningsförbudet i Osby upphävt

Bevattningsförbudet i Osby kommun hävs från och med idag, 31 augusti 2018, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Osby kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i vattenproduktionen.