DRIFTINFO

OSBY | 21 aug - 31 aug

Bevattningsförbudet i Osby kommun upphävt

Bevattningsförbudet i Osby kommun hävs från och med idag, 21 augusti 2019, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Osby kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i vattenproduktionen.