DRIFTINFO

OSBY | 28 maj - 31 maj

Akut vattenläcka Killeberg/Loshult - Uppdaterad

Uppdatering 180529, kl.16:00

Läckan har lokaliserats till Hallarydsvägen och reparationsarbetet kommer att utföras under morgondagen. 

Vi ber Er alla att fortsatt vara sparsamma med vattnet då vi har låga nivåer på grund av läckan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 180529, kl 04:00

Sbvt har haft personal ute hela natten för läcksökning. Läckan är lokaliserad till området kring G:a Hallarydsvägen och Länkvägen. I tillägg har en lastbil levererat vatten till vår reservoar på vattenverket. Arbetet med att finna läckan kommer att återupptas under tisdagen. 

Vi ber Er alla att vara sparsamma med vattnet.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarn

 

............................................................................................................

En akut vattenläcka har uppstått i Killeberg/Loshult. Abonnenter i Killeberg och Loshult kan därför bli berörda av driftstörningar i form av avstängt vatten.

 

Vi ber alla att vara sparsamma med vattnet.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.