DRIFTINFO

OSBY | 17 maj - 28 feb

Omläggning av Va-ledningar på Aron Nils väg i Osby

SBVT kommer att lägga om befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar i Aron Nils väg och en bit i Wivalliusvägen ca 600 meter i tre olika etapper.


Arbetet startar 2021-05-17 och beräknas vara avslutat i början av 2022.


Eftersom ledningarna ligger djupt kommer vi gräva upp stora delar av gatan och därför kommer biltrafik påverkas.


För att ansluta ledningar till serviser från fastigheterna kommer schakter att grävas vid varje fastighet.

Det kommer innebära vissa störningar för boende i området.

De tider vattnet kommer vara avstängt får ni information om när det är aktuellt.


Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss.

Vid frågor kontakta: David Svensson, 010 - 211 97 18 eller Jan Gustavsson, 010 - 211 97 60


Skåne Blekinge Vattentjänst AB