DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 24 feb - 26 feb

Vattenläcka Holjekroken Olofström

En vattenläcka har uppstått på Dahlénvägen i Olofström.

Vattnet har stängts av för abonnenter på Dahlénvägen, Rönnvägen, Lindvägen och Aspvägen.

Reparationsarbete pågår och beräknas vara klart sent under onsdagskvällen.

Vatten finns att hämta från tank vid korsningen Dahlénvägen-Hagtornsvägen.

Läckan kan medföra missfärgning av vattnet, vilket beror på att järn och mangan släpper från insidan av ledningarna (ofarligt). De som drabbas av detta uppmanas att spola i kallvattenkranar i 20-30 minuter.