DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 17 apr - 19 apr

Vattenläcka Kyrkhult

18/4 kl.21.38

Samtliga fastigheter har nu vattnet åter. Återfyllning och övriga återställningsarbeten kommer att pågå under kvällen innan vi är färdiga och kan hålla påsk.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18/4 kl.17.05

Samtliga fastigheter utom en har nu vattnet åter. Reparationsarbetet pågår och kommer att fortgå under kvällen. 

 

En vattentank finns utplacerad i anslutning till arbetsplatsen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/4 kl.15.00

Reparationsarbetet pågår och kommer att fortgå under kvällen. 

 

En vattentank finns utplacerad i anslutning till arbetsplatsen. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Mattias Gustavsson, 010-211 97 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/4 Kl. 20.00

En vattenläcka har uppstått på Holjevägen i Kyrkhult.

Läckan är lokliserad och reparationsarbetet kommer att påbörjas efter att kabelvisning ägt rum. Schaktarbetena kommer därför att påbörjas snarst i morgon bitti.

 

Vi ber berörda fastighetsägare hälla upp vatten till husbehov

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson, 010-211 97 45