DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 16 jul - 17 jul

Vattenläcka Olofström

Uppdaterad 16/7 kl. 22.35

 

Efter en lång dags arbete är nu läckan äntligen lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 16/7 kl.18.15

Arbetet med att reparera vattenläckan fortgår. Felavhjälpandet är förhållandevis komplicerat och mycket arbete återstår. Detta innebär att det kommer att ta åtskilliga timmar innan vattnet väntas åter.

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 16/7 kl.13.00

Efter genomförda sektionerings- och omkopplingsarbeten står ett 20-tal fastigheter utan vatten.  Läckan är lokaliserad och åtgärdande pågår.

Vatten finns att hämta vid korsningen Blåbärsvägen - Lingonvägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson, 010-211 97 45 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16/7 Kl. 8.15 

En större vattenläcka har uppstått i Olofström på Lingonvägen, vilket inneburit att åtskilliga abonnenter fått brunt vatten. Vattenläckan har också resulterat i ett lågt vattentryck i Jämshög.

SBVT arbetar f n med att lokalisera och sektionera läckan innan reparationsarbetena kan påbörjas.

Vatten finns fr o m senast kl. 10.00 att hämta vid korsningen Blåbärsvägen - Lingonvägen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson, 010-211 97 45