DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 15 mar - 16 mar

Vattenläcka i Vilshult

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka. VA-abonnenter på Tångvägen är berörda av driftstörningen.

Missfärgat vatten kan förekomma i samband med läckan. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar  under 20-30 minuter.

 

Status: Reparationsarbete pågår

 

Vatten finns att hämta: Ja, Korsningen Mejselvägen/Tångvägen

 

Start: 2016-03-15   Kl:09.00

 

Slut: 2016-03-15  C.a 16.00