DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 16 feb - 26 feb

Vattenläcka i Jämshög

Vi söker efter en större vattenläcka i Jämshög och för att lokalisera läckan

stängs vattnet av korta stunder områdesvis.

Tyvärr medför både läckan och avstängningarna att vattnet kan bli missfärgat.

 

Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranen under 20-30 minuter.

 

Vi tar tacksamt emot tips angående läckan – exempelvis en vattensamling där det normalt borde vara torrt, eller susande ljud vid vattenmätaren.

 

Status: uppdatering följer.