DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 13 feb - 15 feb

Vattenläcka, Fusebodavägen, Jämshög

Uppdatering 13/2 kl.14.23

Vattenläckan är lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kvarstår vilka kommer att slutföras under morgondagen måndag.

 

I avvaktan på att återställningsarbetena blir klara, efter vattenläckan, kommer passagen mellan Bromöllavägen och Sunnanvägen/Lärkdalsvägen, via Fusebodavägen, fortsatt  vara avstängd. Vv välj annan väg.
 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 13/2 kl.11.03

Reparationsarbetet pågår för fullt och kommer att pågå åtskilliga timmar till. Sex fastigheter saknar vatten.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En större vattenläcka har uppstått på Fusebodavägen i Jämshög. Vattentillförseln längs vägen har stängts av och beräknas vara åter under dagen. Reparationsarbetet kommer att påbörjas under morgonen.

.
Vattentank har placerats ut på Lärkdalsvägen 5.

 

Passage mellan Bromöllavägen och Sunnanvägen/Lärkdalsvägen, via Fusebodavägen, kommer under reparationsarbetena att vara avstängd. Vv välj annan väg.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta:
Mattias
Tel. 010-211 97 47