DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 30 jan - 01 feb

Uppdatering 1-Vattenläcka Jämshög

Vattenläckan är nu lokaliserad i närheten av Gästis i Jämshög och reparationsarbetet är påbörjat.

Vattnet är avstängt för abonnenter i anslutning till Bygatan.

Vattentank finns utplacerad på parkeringen vid Bygatan 25

Reparationsarbetet beräknas vara klart framåt kvällen