DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 30 nov - 01 dec

Underhållsspolning i Kyrkhult- Vilshult

Onsdagen den 30 november kommer det att genomföras underhållsspolning av avloppsledningsnätet.

 

Berörda adresser:
Prästgårdsvägen och Gårdsjövägen i Kyrkhult och Södra Fröatorpsvägen – Arkelstorpsvägen i Vilshult

 

Arbetet ska normalt sett inte störa våra abonnenter