DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 25 okt - 26 okt

Missfärgat dricksvatten Kyrkhult

Räddningstjänsten har under natten bekämpat en villabrand i centrala Kyrkhult.

Det stora vattenuttaget som varit i samband med branden, har lett till missfärgning av dricksvattnet för vissa abonnenter.

Missfärgningen, som är ofarlig, beror påjärn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvatenkranar under 10-15 minuter.