DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 02 jun - 03 jun

Ledningsarbete Skogsby

2/6 kl:07.30 På grund av ledningsarbeten på Skogsby i Olofström, kommer vattnet att stängas av den 2/6 kl.08:00.

Berörda abonnenter är boende på Skogsby 1-11

Vattnet kommer att vara stängt till dess att arbetet är klart.
 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.