DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 02 nov - 06 nov

Ledningsarbete på N.Kyrkhultsvägen

2/11-18

På grund av reparationsarbeten på vattenledningsnätet på Norra Kyrkhultvägen kommer vattnet vara avstängt den: 5/11 kl: 8.00 - 12.00.

 

Berörda fastigheter kommer få information via sms.

 

Förbered er genom att tappa upp vatten i t.ex. dunkar eller liknande behållare.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna vid kraftiga uttag samt ändrade flödesriktningar i våra ledningar.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Använd inte tvätt-/diskmaskin, förrän ni konstaterat att vattnet inte är missfärgat efter avstängningen.

 

Trycklöshet garanteras ej!

 

Kontaktperson: Roger Jönsson 010-211 97 44