DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 17 aug - 19 aug

Ledningsarbete Olofström, uppdaterad

17/8 kl.13.50

Ledningsarbetet är färdigt och inga ytterligare vattenavstängningar kommer att göras. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.
 

17/8 kl 10.10

På grund av ledningsarbete på Brännaregården i Olofström, kommer vattnet till abonnenter i bland annat Biskopsmåla att stängas av korta stunder under dagen idag 17/8. SMS-utskick har gjorts till berörda abonnenter. 


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.
 

Kontaktperson: Fredrik 010-211 97 44