DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 27 nov - 29 nov

Ledningsarbete Olofström

En vattenläcka har uppstått mellan Olofström och Gränum.  Vattnet kommer att stängas av den 27/11 kl.07:00

Reparationsarbetet kommer att påbörjas kl.07:00 och beräknas vara klart ca 16:00

 

Vattentank kommer att placeras ut vid Slåttervägen 2.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. efter att arbetet är slutfört.

 

Vid frågor kontakta Fredrik Velin 010-211 97 44