DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 31 aug - 09 okt

Ledningsarbete Ö Ringvägen / Hallonvägen

Viktig information om Ledningsarbete i Olofströms kommun på Östra Ringvägen / Hallonvägen

 

Vi vill meddela att FASAB Mark AB kommer utföra ett ledningsarbete på uppdrag av SBVT. Arbetet genomförs inom ramen för en totalentreprenad och syftet är att bygga bort en flaskhals på dagvattennätet, förebyggande arbete på ledningsnätet kommer att ske samtidigt.

 

Som en del av detta arbete kommer det att bli nödvändigt att temporärt stänga Östra Ringvägen för genomfart och även ut och infarten till Hallonvägen. Avstängningen är en åtgärd för att säkerställa att arbetet kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Vi förstår att detta kan påverka trafiken och förorsaka eventuella olägenheter och vi ber om överseende med detta under denna period.

 

Preliminära tider för avstängningen av Östraringvägen är v37-v40, in och utfart Hallonvägen från v36-v40.

 

För att få mer detaljerad information om den planerade avstängningen, tidsplan för arbetet och eventuella alternativa vägar, vänligen kontakta FASAB Mark AB på följande kontaktuppgifter.

 

Kontaktperson: Robin Svensson

Telefon: 070 950 15 57

E-post: robin.svensson@fasab.se

 

Vi tackar för er förståelse och samarbete medan vi arbetar för att säkerställa en smidig och effektiv lösning på ledningsarbetet. Er säkerhet och bekvämlighet är vår högsta prioritet, vi kommer att göra vårt bästa för att minimera eventuella störningar under arbetets gång.

 

Med vänliga hälsningar

 

Skåne Blekinge Vattentjänst

FASAB Mark AB