DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 06 feb - 08 feb

Ledningsarbete Kyrkhult

På grund av ett ledningsarbete på Prästgårdsvägen/Holjevägen i Kyrkhult, kommer vattnet att stängas av den 6/2 kl 08:00 till ca kl. 16:00

De fastigheter som berörs får avisering via SMS.Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.