DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 28 sep - 26 okt

Ledningsarbete i Olofström

Med start under v.40 kommer vi att genomföra ett större ledningsarbete på en av våra huvudledningar för dricksvatten i Vilboksområdet. Detta kan komma att påverka samtliga delar av Olofströms tätort med missfärgat vatten. Arbetet beräknas pågå i ca tre veckor och genomförs för att trygga dricksvattenförsörjningen i Olofströms Kommun.

 

Drabbas man av missfärgat vatten bör man spola kallvatten i kranen under 20-30 minuter.

Missfärgningen är ofarlig och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna vid kraftiga uttag samt ändrade flödesriktningar i våra ledningar.

 

Använd inte tvätt-/diskmaskin, om ni har drabbats av missfärgning. Kontrollera gärna så att dricksvattnet inte är missfärgat innan ni använder det.

 

Vid frågor inför arbetet kontakta arbetsledare Roger Jönsson, 010-211 97 44. 

I de fall missfärgning kvarstår efter spolning kontakta vår kundtjänst, 010-211 97 80