DRIFTINFO

OLOFSTRöM | 02 jul - 03 jul

Ledningsarbete i Olofström

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer boende på Sportvägen drabbas av avbrott i vattenleveransen.

 

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson 010-211 97 45