DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 28 jun - 29 jun

Ledningsarbete i Olofström

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande område drabbas av avbrott i vattenleveransen: Norra Kyrkhultsvägen 11-36 och Sveavägen.

 

Start kl: 09.30

 

Slut ca. kl:14.00

 

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Erik Svensson 010-211 97 45