DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 19 sep - 20 sep

Planerat arbete Brännaregården/Biskopsmåla

På onsdag den 21/9 mellan kl.9-12 ska ett planerat underhållsarbete utföras på tryckstegringsstationen i Brännaregården.


Detta medför ett försämrat vattentryck för abonnenter i Brännaregårdsområdet och Biskopsmåla under tiden arbetet utförs. 


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med underhållsarbetet och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.