DRIFTINFO

OLOFSTRÖM | 15 feb - 17 feb

Planerat underhållsarbete

På grund av ledningsarbeten på Smedjevägen i Kyrkhult kommer vattnet att stängas av imorgon den 16/2 kl. 7:30 och vattnet beräknas vara tillbaka under dagen.

Berörda abonnenter boende på Prästgårdsvägen, Kvarnvägen, Smedjevägen, Ekvägen, Holjevägen samt Vilshultsvägen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 


För mer information, kontakta Erik: 010-211 97 45


Skåne Blekinge Vattentjänst AB