DRIFTINFO

BROMöLLA | 25 jan - 26 jan

Vattenläcka i Valje - Uppdaterad

2016-01-25 Kl:11.15 

 

Alla abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar med lågt flöde under 10-15minuter.

 

 

Vattnet är förnärvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Bergsvägen är berörda av driftstörningen.

 

Status: Reparationsarbete pågår. Uppdatering följer

 

Vatten finns att hämta; Ja, nedre delen av Dalvägen/Bergsvägen.

 

Start:2016-01-25     Kl:07:00

Slut: Under dagen. 

 

Vid frågor: ring driftledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13