DRIFTINFO

BROMöLLA | 18 jan - 21 jan

Vattenläcka i Näsum

18/1 kl:10.15 Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Dalasträdet är berörda av driftstörningen.

Reperationsarbetet är igång och beräknas vara klart senare under fredagskvällen.

 

Vattentank kommer att ställas ut vi korsningen Dalasträdet/Tolvansväg.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.