DRIFTINFO

BROMöLLA | 05 nov - 06 nov

Vattenläcka i Gualöv

UPPDATERING:

Vatten läckan är nu lagad. Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna vid stora uttag. Drabbade uppmannas att spola i kallvattenkranar med LÅGT flöde under 10-15 minuter.

 

 

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av vattenläcka.

VA-abonnenter på Trädgårdsvägen är berörda av driftstörningen

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start:2015-11-05       Kl:09:30

 

Slut: under dagen