DRIFTINFO

BROMöLLA | 16 jan - 17 jan

Vattenläcka Bromölla

Pga att en mindre vattenläcka har uppstått på Östersjövägen så kommer vattnet stängas av idag kl 9:30 och vara avstängt tills arbetet är klart dock senast kl 12:00.Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna