DRIFTINFO

BROMöLLA | 30 jul - 01 aug

Vattenläcka Bromölla

Vattenläcka, Ivetofta

Uppdatering, tisdag 180731, kl. 11.00

Reparationsarbetena är klara och samtliga abonnenter har fått vattnet åter. Återställningsarbeten efter arbetenas utförande kvarstår, vilka beräknas bli färdigställda under dagen.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i sin kallvattenkran ca 20-30 min.

Mvh SBVT AB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering kl. 19.00

Reparationsarbetena kommer att fortgå under tisdagen 180731.  Under tisdagens arbeten kommer vattnet att vara avstängt för ett 15-tal fastigheter längs Strandvägen och Korsholmsvägen. De fastighetsägare som blir berörda av avstängningen har fått information i sin brevlåda. 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i sin kallvattenkran ca 20-30 min.

Mvh SBVT AB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En vattenläcka har uppstått vid Strandvägen/Korsholmsvägen, Ivetofta. Vattnet kommer att stängas av idag måndag vid kl 08:30-tiden. Reparationsarbetet kommer att påbörjas per omgående. Under reparationsarbetets utförande kommer vattnet vara avstängt för fastigheterna på Strandvägen 6 och Korsholmsvägen 3.

Spola upp vatten för husbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Mvh SBVT AB