DRIFTINFO

BROMöLLA | 14 feb - 15 feb

Vattenläcka Bromölla

En vattenläcka har uppstått på Strandvägen i Bromölla och reparationsarbete pågår.

 

Vattenläckan medför att abonnenter i Ivetoftaområdet kan drabbas av dåligt tryck i ledningarna.