DRIFTINFO

BROMöLLA | 09 jan - 11 jan

Vattenavstängning Bromölla

9/1 kl. 8.30

På grund av ett ledningsarbetet på Hjortatorpsvägen så kommer vattnet till fastigheter på Hjortatorpsvägen och Östersjövägen att stängas av onsdagen den 9/1 kl 07:30 fram tills arbetet är klart dock senast kl 18:00. Berörda fastigheter har fått information. 

 

Vattentank kommer att ställas ut vid korsningen Östersjövägen/Hjortatorpsvägen. Om vattnet ser brungult ut efter avstängningen beror detta på järnet som finns i vattenledningarna. När vattnet varit tillfälligt avstängt kan små järn- och rostflagor lossna från ledningen och missfärga vattnet. Detta är helt ofarligt och avhjälps genom att låta vattnet rinna tills det är klart igen. Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.