DRIFTINFO

BROMöLLA | 25 feb - 28 feb

Underhållsarbete Västanå

25/2 kl:15:00 På grund av arbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt i Västanå under onsdagen den 27/2 från kl. 08:00

fram tills arbetet är färdigt, dock senast kl. 15:00.

 

Vattentank kommer att sättas ut vid Västanåskola och vid tryckstegringsstationen vid Västanåkvarn.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Undvik dock att tvätta om vattnet skulle vara brunt, då detta kan missfärga kläderna.

 

Kontaktperson:

Fredrik Ljunggren 010-211 97 13 Arbetsledare

Thomas Jönsson 010-211 97 30 Rörnätstekniker