DRIFTINFO

BROMöLLA | 30 okt - 31 okt

Tillfällig driftstörning Gualöv-uppdaterad

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande områden att drabbas av avbrott i vattenleveransen:

Gualöv

 

Vatten finns att hämta: Ja, Gualöv Skola

 

Start: 2015-10-30                        Kl. 07.30

Slut: Arbetet är avslutat, renspolning pågår