DRIFTINFO

BROMöLLA | 23 okt - 27 okt

Planerat ledningsarbete i Valje

 

Vattnet kommer att vara avstängt på grund av en vattenläcka. VA-abonnenter på Östersjövägen fram till Krogstorp är berörda av driftstörningen.

 

Abonnenter uppmanas att tappa upp vatten för eventuellt behov under den aktuella dagen.

 

Vatten finns att hämta: Ja, Edenryd skola och vid miljöstationen på Strandviksområdet

 

Start: 2015-10-26                        Kl. 7.30

Slut: Arbetet kommer troligtvis att pågå under hela dagen