DRIFTINFO

BROMöLLA | 24 aug - 27 aug

Planerad vattenavstängning i Näsum

 

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt i Näsum natten mellan tisdagen den 25/8 och onsdagen den 26/8.

 

Abonnenter uppmanas att tappa upp vatten för eventuellt behov under natten. 

 

 

Start: 2015-08-26                        Kl. 00.00

Slut: 2015-08-26                          Kl. 05.00

 

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat på grund av ändrade flödesriktningar i ledningssystemet. Missfärgningen beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna. Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 10-15 minuter.