DRIFTINFO

BROMöLLA | 15 feb - 16 feb

Ledningsarbete på Strandvägen i Bromölla

På grund av ledningsarbete på Strandvägen i Bromölla så kommer vattnet vara avstängt den 15/2- 18 från kl: 08:00 och fram tills arbetet är klart, dock längst till 13:00.

 

Ledningsarbetet medför att abonnenter i Ivetoftaområdet kan drabbas av dåligt tryck i ledningarna.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

Abonnenter som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola i kallvattenkranen under ca 20-30 minuter

 

Kontaktperson: Arbetsledare Fredrik Ljunggren 010-211 97 13